TOTAL WAR: Three Kingdoms - Eight Princes (PC) Klíč Steam

TOTAL WAR: Three Kingdoms - Eight Princes (PC) Klíč Steam

Hodnocení:

Zobrazit názory>

Kategorie:

Akční, Strategie

Jazyková verze:

České titulky

Ochrana:

Steam

Dostupnost:

Nedostupné

Doručení:

elektronické doručení

Tento rating upozorňuje na to, že násilí nebo sexuální aktivity jsou ve hře zobrazené stejně, jako reálném životě. Jejich hráčů by se měli vyrovnat s extrémnější vulgární mluvou, používáním tabáku a drog a vykreslením kriminálních aktivit.

Popis

Tento obsah ke hraní vyžaduje vlastnictví základní hry Total War: THREE KINGDOMS (verze pro Steam).

 

Total War™: THREE KINGDOMS – balíček s kapitolou Eight Princes

 • Nová kampaň se odehrává 100 let po začátku období Tří říší
 • Osm nových knížat se zásadně odlišnými styly hraní…
 • Podporovaných unikátními budovami, úkoly a možnostmi u dvora
 • Nové elitní jednotky: rozdrťte své nepřátele pomocí mocných katafraktů!
 • Utvářejte vývoj své frakce pomocí čtyř nových zaměření na bohatství, duši, moc a mysl
 • Zásadní změny ve veřejném pořádku a hodnostech frakce pro co nejreálnější konflikt

 

Píše se rok 291 n. l. a od bouřlivých událostí na počátku období Tří říší nás dělí již celá generace. Navzdory trojímu rozdělení moci, které konflikt přivedlo do patové situace, a krátkému sjednocení říší pod vládou dynastie Ťin je občanská válka na spadnutí.

Dynastie totiž není jednotná. Mnoho jejích vládnoucích knížat baží po větší moci a každé má své ambice i metody. Osm jich nad ostatními vyniká… Postaví se za svého císaře a císařovnu? Nebo si pro sebe vybojují vlastní odkaz, který bude rezonovat napříč věky?

Balíček s kapitolou Eight Princes se odehrává 100 let po událostech hry Total War: THREE KINGDOMS a představuje nové hratelné frakce vedené nejlepšími knížaty z dynastie Ťin. Těchto osm knížat umožňuje při kampaních využít značně odlišné mechaniky a jejich herní styly se zaměřují fascinujícími a jedinečnými způsoby.


Hratelná knížata

Každé z osmi hratelných knížat patří do jedné z pěti hlavních tříd postav základní hry a v kampaních má svůj vlastní soubor mechanik, který se zaměřuje na jeho styl hry.

 

 • S'-ma Jung: mazaný obránce

Třída: Předvoj
Zaměření ve hře: Obrana a infrastruktura

Unikátní jednotky:
• Sien-pejští jízdní lučištníci (neustálí pronásledovatelé, vysoká rychlost střelby a pohyblivost)
• Sien-pejští jezdci (útočná kavalérie, skvělé bonusy při výpadech)

S'-ma Jung se zaměřuje především na obranu a infrastrukturu. Všechna vojska v posádkách zvyšují zásoby a podporu frakce a pomáhají snižovat stavební náklady v jeho sídlech. Unikátní řetězec budov vojenského zabezpečení zlepšuje podporu šlechty, příjem ze všech zdrojů, zvyšuje prestiž a zajišťuje dodatečné posádky. Jeho unikátní úkol Vojenská kontrola nadále zvyšuje příjem ze všech zdrojů, ale na úkor podpory šlechticů.

S'-ma Jung je známý svým talentem rozpoznat schopné lidi, a proto má po bitvách větší šanci na spuštění události Hrdina okamžiku.

 

 • S'-ma Ťiung: povýšený regent

Třída: Velitel
Zaměření ve hře: centralizovaná vláda

Unikátní jednotky:
• Strážci z Čchi (pěchota s dřevcovými zbraněmi, dobrá proti kavalérii, skvělé brnění)
• Kušiníci z Čchi (obrnění kušiníci, skvělí proti obrněným jednotkám)

Unikátním zdrojem S'-ma Ťiunga je nadvláda, která zvyšuje podporu šlechty a snižuje míru korupce. Nadvládu generuje velitel frakce a také vojenské úspěchy, ale porážky ji mohou společně s přidělováním ministrů ke dvoru naopak snižovat. S'-ma Ťiung se její ztrátě může bránit jedinečnou akcí dvora, která mu umožňuje vyhnat z ministerských postů mocné postavy.

I jedinečný řetězec správních budov S'-ma Ťiunga generuje nadvládu a snižuje korupci a jeho komanderie mají přístup k unikátnímu úkolu Detailní kontrola komanderie. Ten za cenu části nadvlády zvyšuje příjem ze všech zdrojů a snižuje korupci.

 

 • S'-ma Jüe: říšský dohlížitel

Třída: Stráž
Zaměření ve hře: politika a vnitřní správa

Unikátní jednotky:
• Nájezdníci ze Sü (útočná pěchota, dobré výpady)
• Válečníci ze Sü (pěchota pro přední linie vyzbrojená sekerami, hodně bodů zdraví, dobrá obrana před střelami)

Jedinečný zdroj S'-ma Jüeho, vliv, snižuje jeho frakci náklady a čas na výstavbu a naopak zvyšuje rychlost výzkumu. Generovat ho S'-ma Jüe může prostřednictvím speciálních úkolů v komanderiích a přichází o něj po vojenských porážkách. Také se v průběhu času snižuje sám.

Jeho jedinečný řetězec ekonomických budov pro dělníky zvyšuje růst populace a snižuje náklady na výstavbu. Na jeho dvoře se také nacházejí dva jedinečné ministerské posty: vojenský posel, který snižuje náklady na verbování jednotek a umožňuje spuštění úkolu Vojenský zásah, a provinční poradce, který snižuje korupci a umožňuje spuštění úkolu Provinční inspekce.

 

 • S'-ma Aj: zásadový správce

Třída: Šampión
Zaměření ve hře: vnitřní rozvoj

Unikátní jednotky:
• Pěchota Ťingu (pěchota s dřevcovými zbraněmi, vhodná proti kavalérii, dobrá morálka a brnění)
• Lučištníci Ťingu (vynikající poškození střelami, hodně střeliva)

Jedinečným zdrojem S'-ma Aje je reforma, která zvyšuje obchodní vliv a rychlost výzkumu a snižuje korupci. Reformu generuje rozvoj sídel. Díky jedinečné vlastnosti S'-ma Aje Reforma infrastruktury totiž budovy v hlavních městech komanderií ovlivňují zvyšování – a snižování – reformy.

Pro zvýšení reformy má frakce S'-ma Aje také přístup ke dvěma jedinečným úkolům v komanderiích. Úkol Restrukturalizovat správu zvyšuje množství získávané reformy a jakékoli zisky reformy z budov v komanderiích, kdežto úkol Regulace trhů reformu snižuje, ale za to zvyšuje příjem z obchodu, hedvábí a koření.

 

 • S'-ma Jing: milovaný guvernér

Třída: Stratég
Zaměření ve hře: postavy

Unikátní jednotky:
• Čchiangští lovci (jízdní lučištníci, dobří harcovníci, dobří v boji zblízka, imunní vůči únavě)
• Čchiangští marodéři (útočná jízda vhodná k útokům na křídla, imunní vůči únavě, špatná obrana proti střelám)
• Čchiangští nájezdníci (kontaktní jízda, vhodná k útokům na křídla, imunní vůči únavě, špatná obrana proti kopím)

Dvůr S'-ma Jinga se od všech ostatních liší: postavy, které jsou přiřazeny do jakéhokoli ministerského postu, poskytují efekty pro celou frakci – což je vlastnost, která je obvykle vyhrazena pro prvního ministra, dědice a vůdce frakce. Když ke dvoru S'-ma Jinga přiřadíte chytrou kombinaci postav, může to mít významný a rozsáhlý dopad.

S'-ma Jing má také přístup k mocnější variantě řetězce zemědělských budov vládní podpory, která mu přidává bonus k příjmu z poddaných a produkci jídla z farem ve stejné komanderii.

 

 • S'-ma Lun: kníže uzurpátor

Třída: Velitel
Zaměření ve hře: špionáž a diplomacie

Unikátní jednotky:
• Jízda ze Siung-nu (útočná kavalérie, skvělý výpad)
• Katafrakti ze Siung-nu (útok, skvělý výpad a zbroj)

Jedinečným zdrojem frakce S'-ma Luna je lstivost a jeho herní styl silně závisí na úskocích a špionáži. S'-ma Lun má od začátku kampaně dostupnou dodatečnou pozici pro vyzvědače a svůj jedinečný zdroj generuje prostřednictvím jejich akcí. Lstivost lze využít k rozpoutání zástupných válek nebo k diplomatickým klamům a zvyšuje efektivitu tajné sítě frakce. Lstivost generuje také jedinečný řetězec soudních budov S'-ma Luna, který zároveň zvyšuje výnosy z rodinných velkostatků.

 

 • S'-ma Liang: právoplatný regent

Třída: Šampión
Zaměření ve hře: zákonná vláda

Unikátní jednotky:
• Říšská garda (pěchota pro přední linie, skvělá obrana)

Frakce S'-ma Lianga má unikátní typ státního zřízení zvaný panství, který omezuje počet okresů, kterým lze vládnout bez postihů. Má však také přístup k jedinečnému zdroji zvanému pravomoc, který zvětšuje maximální velikost panství frakce a zásadně zvyšuje příjem z velkostatků vůdce frakce, rychlost doplňování jednotek a šanci na zajetí postav. Hlavním zdrojem pravomoci jsou frakce, které se podvolí jeho vládě prostřednictvím jedinečné dohody o spolupráci a vazalství. Pravomoc generuje také řetězec soudních budov, který zároveň pomáhá potírat korupci.

 

 • S'-ma Wej: bouřlivý generál

Třída: Předvoj
Zaměření ve hře: agresivní expanze

Unikátní jednotky:
• Pěchota z Čchu (útok, silná proti pěchotě)
• Kopiníci z Čchu (proti kavalérii, obzvlášť proti té obrněné)

Jedinečným zdrojem frakce S'-ma Weje je hněv, který se generuje prostřednictvím vojenských vítězství a možností dobývání. Hněv snižuje náklady na udržování jednotek, zvyšuje rychlost jejich doplňování a také má vliv na diplomatické postoje ostatních vůči S'-ma Wejovi. Protože se hněv časem sám od sebe snižuje, je důležité při hře za tuto frakci udržovat se svou armádou nasazené tempo. S'-ma Wej má však také některé lákavé způsoby, jak hněv vypustit a ukázat svou velkorysou tvář: má dva unikátní správní úkoly – Odměnit šlechtu, který zvyšuje podporu šlechty, a Naverbovat brance, který zvyšuje rychlost doplňování jednotek.

S'-ma Wej má také jedinečnou akci dvora Předložit dar, která zlepšuje vztahy mezi ním a obdarovanou postavou.

Řetězec vojenských verbířských budov S'-ma Weje poskytuje vyšší počáteční hodnosti nových rekrutů, bonus k nasazení družin za období, zvyšuje rychlost doplňování jednotek a snižuje náklady na znovunasazení.

 


Postup v rámci frakce

Úrovně frakcí knížat se liší od těch, které fungovaly u vojevůdců během období Tří říší: postupujete od nižšího knížete k velkoknížeti a poté až k říšskému knížeti.

Také si nyní můžete vybrat, zda budete o císařský stolec usilovat sami, nebo ponecháte u moci nynějšího císaře a budete vládnout jako jeho regent. Vaše volba je úzce vázaná na zaměření, která si v průběhu kampaně vyberete.

 

Zaměření

Systém zaměření vám dává nové možnosti, jak si svou frakci v průběhu času utvářet. Každé ze čtyř zaměření – na bohatství, duši, moc a mysl – poskytuje odlišné bonusy a získávat je můžete prostřednictvím mnoha nových událostí a dilemat. S tím, jak poroste míra vašich konkrétních zaměření, budete narážet na tematicky s nimi svázané události a dilemata.

Vaše zaměření mají také vliv na rozhodnutí, kterému budete čelit, když zajmete císaře. Výsledek tohoto rozhodnutí potom rozhodne, zda povýšíte na nejvyšší hodnost frakce a stanete se císařem nebo regentem.

Každé zaměření poskytuje aspektům vaší frakce čím dál vyšší bonusy:
Bohatství: Pokud zaměření frakce zvýšíte tímto aspektem, získáte rostoucí bonusy k příjmům, obchodu a prestiži.

Duše: Pokud zaměření frakce zvýšíte tímto aspektem, získáte rostoucí bonusy k produkci jídla, diplomatickým vztahům, podpoře šlechty a k prestiži své frakce.

Moc: Pokud zaměření své frakce zvýšíte mocí, získáte bonusy k pohybovému dosahu svých armád během kampaně, k času šikování, nákladům na údržbu družin a k prestiži.

Mysl: Pokud zaměření své frakce zvýšíte k mysli, zvýšíte počet zkušeností, které vaše postavy získávají, rychlost výzkumu ve vaší frakci, dostupné pozice ve správě a prestiž.

 

Podpora šlechty

Válka osmi knížat byla především bojem šlechty o nadvládu. Ve hře se tato skutečnost odráží tak, že veřejný pořádek se nyní jmenuje podpora šlechty. Její nízká hodnota způsobí, že se objeví povstalecká armáda vedená šlechticem.

Zdroje negativní a pozitivní podpory šlechticů se od veřejného pořádku napříč vaší infrastrukturou však tematicky velmi liší, protože šlechta má jiné potřeby a touhy než prostý lid. Udržení stability prostřednictvím podpory šlechty bude záviset na jiných volbách při výstavbě, než tomu bylo v období Tří říší. Stejně tak rostoucí populace komanderií nemá na rozdíl od veřejného pořádku v základní hře negativní dopad na podporu šlechticů.

Systémové požadavky

Systémové požadavky

Tento obsah ke hraní vyžaduje vlastnictví základní hry Total War: THREE KINGDOMS (verze pro Steam).

MINIMÁLNÍ:

 • OS: Windows 7 64 Bit
 • Procesor: Intel Core 2 Duo 3.00Ghz
 • Paměť: 4 GB RAM
 • Grafická karta: GTX 650 Ti 1GB|HD 7850 1GB|Intel UHD Graphics 620
 • DirectX: Verze 11
 • Pevný disk: 60 GB volného místa
 • Dodatečné poznámky: 6GB Memory if using integrated GPU

DOPORUČENÉ:

 • OS: Windows 10 64 Bit
 • Procesor: Intel i5-6600 | Ryzen 5 2600X
 • Paměť: 8 GB RAM
 • Grafická karta: GTX 970 | R9 Fury X 4GB VRAM
 • DirectX: Verze 11
 • Pevný disk: 60 GB volného místa

Developed by Creative Assembly and published by SEGA. Creative Assembly, the Creative Assembly logo, Total War and the Total War logo are either registered trademarks or trademarks of The Creative Assembly Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office.. 

 


Názory (0)

Průměr: +Přidat názor
Přidat hodnocení produktu 1 2 3 4 5 Ohodnotit

Nikdo dosud nepřidal svůj názor.


Otázky a odpovědi (0)

Zeptejte se

Nikdo se dosud na nic nezeptal


Sdílet