Total War: Rome II – Empire Divided DLC (PC) DIGITAL

Total War: Rome II – Empire Divided DLC (PC) DIGITAL DLC

Hodnocení:

Zobrazit názory>

Kategorie:

Strategie, Simulace, DLC

Jazyková verze:

Polska (napisy)

Ochrana:

Steam

Dostupnost:

Ihned ke stažení !

Doručení:

elektronické doručení

i-pegi16

Popis

UPOZORNĚNÍ: Ke spuštění tohoto obsahu je nutná základní hra Total War™: ROME II.

 

 • Balíček nové grandiózní kampaně pro Total War: ROME II
 • Vrhá hráče do krize třetího století, která pro Řím představovala kritický bod zvratu
 • Hrajte za jednu z deseti různých frakcí v rámci pěti kulturních skupin
 • Nové hrdinské frakce s propracovanými podmínkami dosažení vítězství, slavnými vůdci a řetězci událostí
 • Nové dobové události, dilemata a mise
 • Nové prvky kampaně: Nákazy, kulty a zbojníci
 • Přepracované technologie a unikátní nové budovy

 

Píše se rok 270. Řada neschopných císařů a uzurpátorů soupeřících o moc dovedla Římskou říši k téměř úplnému ekonomickému kolapsu. Jedná se o zatím nejhlubší krizi.

 

Barbarské kmeny se jako bouře shlukují na hranicích Říma a chtějí využít jeho nestability k vyplenění bohatství civilizace.

 

Na východě se Sasánovci chystají k obrovskému dobývání, které kulminuje útokem na římská území. Zadržuje je pouze zarytá obrana vedená Palmýrou. Královna Zenobie se zatím drží, ale jak dlouho to ještě vydrží?

 

Kdysi slavné, nyní však slábnoucí, legie jsou nuceny zaujmout obranná postavení. Čas nehraje ve prospěch Říma. Naděje však zatím žije. Aurelián je připraven převzít otěže římské vlády, ačkoli úkol, kterému čelí, se zdá být nesplnitelný...

 

Spojíte rozdělenou říši v rozšíření Empire Divided a navrátíte Římu jeho někdejší slávu, nebo se raději stanete posledním hřebíkem v jeho rakvi?

 

Hratelné frakce

Kultura: Rozdělená Říše římská

Vlastnosti kultury:

 • Obránci civilizace: 15 % k morálce pro všechny jednotky při boji na vlastním nebo spřáteleném území
 • Skutečný Říman: Všechny římské frakce mají značný diplomatický postih vůči všem ostatním římským frakcím

 

Řím

Vůdce frakce: Aurelián

Vlastnosti frakce:

 • Železná pěst: -50 % k odporu proti cizí okupaci
 • Pochodové rozkazy: +15 % k pohybovému dosahu pro všechny armády

 

Galský Řím

Vůdce Frakce: Gaius Tetricus

Vlastnosti frakce:

 • Romanizace: Bonus k veřejnému pořádku (maximálně +6) díky přítomnosti latinské kultury
 • Správci: -20 % k ceně za politické akce

 

Palmýra

Vůdce frakce: Královna Zenobie

Vlastnosti frakce:

 • Osvícený vládce: +20 % k rychlosti výzkumu
 • Zbožnost: -4 ke zbojníkům za každou kultovní budovu (všechny regiony)

 

Kultura: Germánská království

Vlastnosti kultury:

 • Noční děs: Mohou si vždy vybrat, zda budou bojovat v noci
 • Kořistníci a nájezdníci: +150 % k příjmům z nájezdů a rabování

 

Sasové

Vůdce frakce: Král Sigeric

Vlastnosti frakce:

 • Cestovatelé: +20 % k dojezdové vzdálenosti všech lodí
 • Osadníci: -50 % k nákladům na konverzi budov (všechny regiony)

 

Gótové

Vůdce frakce: Cannabaudes

Vlastnosti frakce:

 • Jezdectví: -20 % k nákladům na naverbování všech jízdních jednotek
 • Čepele předků: Po naverbování zbraně úrovně 1 pro jednotky vyzbrojené meči (všechny provincie)

 

Markomani

Vůdce frakce: Král Burkhard

Vlastnosti frakce:

 • Kmenoví dobyvatelé: +20 % k morálce pro všechny jednotky proti barbarským kmenům
 • Mistři přepadů: +50 % k šanci na úspěšné přepadení

 

Kultura: Východní říše

Vlastnosti kultury:

 • Centralizovaná autorita: -5 ke zbojníkům (ve všech provinciích)
 • Hedvábná stezka: +20 % k příjmům ze všech komerčních budov (všechny regiony)

 

Sasánovci

Vůdce frakce: Hormizd

Vlastnosti frakce:

 • Místní nadvláda: Malý diplomatický bonus při jednání s východními a nomádskými frakcemi
 • Aswaran: +20 % bonus k útoku pro všechny jezdecké jednotky

 

Arménie

Vůdce frakce: Narseh

Vlastnosti frakce:

 • Šlechtická garda: +3 zkušenostní úrovně pro velitelskou jednotku
 • Prozápadní: Menší diplomatický bonus ve vztahu k všem římským frakcím

 

Kultura: Nomádské kmeny

Vlastnosti kultury:

 • Nomádští lučištníci: +25 % munice pro všechny střelecké jednotky
 • Válečný národ: +3 k verbovacím pozicím v domovské provincii


Alani

Vůdce frakce: Nikanuur

Vlastnosti frakce:

 • Koňáci: +2 k úrovni zkušeností naverbované nomádské kavalerie (všechny provincie)
 • Nadvláda ve stepi: Střední diplomatický bonus při jednání se všemi nomádskými barbarskými kmeny

 

Kultura: Bretonští Keltové

Vlastnosti kultury:

 • Hrdinská kultura: +20 % bonus k výpadu pro všechny jednotky
 • Posvátné prameny: +6 ke kanalizaci (všechny provincie)

 

Kaledonci

Vůdce frakce: Segovax

Vlastnosti frakce:

 • Zuřivá nezávislost: +20 % k útoku zblízka v bitvě na vlastním nebo spojeneckém území
 • Sbližování kultur: Mírný diplomatický bonus při jednání s nebarbarskými kmeny

 

Nové prvky kampaně

Hrdinské frakce

Pět z deseti hratelných frakcí ve hře Empire Divided je klasifikováno jako hrdinské frakce. Jedná se o Řím, Galský Řím, Palmýru, Sasánovce a Góty. Hrdinské frakce mají vyšší a propracovanější podmínky vítězství a unikátně pojmenované vůdce frakce, kteří nemohou zahynout v bitvě.

 

Hrdinské frakce mají také své vlastní stylové a na míru ušité řetězce událostí, které vychází z příběhů o životech daných vůdců. Tyto události přináší bonusy ke schopnostem vůdců a umožňují hráčům přijímat smysluplná rozhodnutí ohledně rozvoje hrdiny a frakce.

 

Nové události, dilemata a mise

Empire Divided přináší celou řadu nových událostí, dilemat a misí, které mohou být obecné i frakční. Do vašich kampaní se tak dostanou nové výzvy, výhody a dobová atmosféra.

 

Zbojníci

Toto období sníženého vládního vlivu vedlo k rozšíření působnosti zbojníků. V každé provincii je nyní odlišná úroveň zbojníků. Počet zbojníků se zvyšuje spolu s velikostí vaší říše a také kvůli přítomnosti určitých místních budov. Zbojníky lze omezit přítomností armád, generálů a speciálních budov. S růstem zbojnictví klesá množství produkovaných potravin a hrozí jejich nedostatek v celé frakci. Vysoká míra zbojnictví v provincii může také vést ke speciálním zbojnickým událostem.

 

Nákazy

Zničující nemoci byly ve 3. století na denním pořádku. Když nákaza zasáhne sídlo, zpomaluje jeho růst, dopadá na veřejný pořádek a snižuje příjmy. Nákazy se mohou šířit mezi sousedními územími, pohybovat se spolu s armádami a podél obchodních tras. Hygienické budovy mohou zabraňovat vzniku a šíření nákaz a některé klíčové technologie mohou zajistit sanitaci pro celou frakci.

 

Kulty

Kromě zavedených náboženství se ve 3. století šířila také řada kultů. Ty jsou reprezentovány speciálními řetězci budov, které může stavět jakákoli frakce v jakémkoli sídle. Ve hře jsou k dispozici tři odlišné kulty: Křesťanství, mithraismus a manicheismus.

 

Budovu sekty lze postavit bezplatně, protože se vlastně jedná o povolení, které vaše říše udělila učedníkům k usazení se na vašem území. Kultovní bonusy se tak dají získat relativně snadno, na druhou stranu ale šíří cizí kulturu a v provinciích zvyšují neklid. Odstranění budovy kultu je velmi nákladné a vede k dalšímu snížení veřejného pořádku, protože se vlastně jedná o perzekuci. Výhody a nevýhody kultů je třeba pečlivě zvažovat, ale při správném použití se mohou stát mocným nástrojem.

 

Nové schopnosti generála

Schopnosti generálů byly přepracovány a nyní umožňují hráčům upravovat a specializovat postavy v oblasti verbování, bojů, strategie, vlády a mořeplavby.

 

Nové příběhové technologie

Všechny technologické stromy byly přepracovány tak, aby odpovídaly danému časovému období a jednotlivým herním kulturním skupinám. Technologie v Empire Divided navíc nepředstavují vědecké ani technologické průlomy. Jedná se spíše o opatření, která vládci přijali, aby se vypořádali s konkrétními problémy svých říší. Tímto způsobem napomáhají vyprávět příběh jednotlivých frakcí v rámci daného období. To platí zejména pro hrdinské frakce:

 

 • Aureliánovy technologie mapují cestu císaře, který musí reformovat armádu a poté svou říši sjednotit a ubránit. 
 • Zenobiiny technologie vypráví o jejím vzestupu k moci.
 • Tetricovy technologie odhalují jeho republikánské politické vize ve věku rozdrobené říše.
 • Hormizdovy technologie jej vykreslují jako vládce, který se chce vyrovnat obrazu svých předků, velkých králů minulosti.
 • Cannabaudovy technologie vypráví příběh o gótské krvežíznivosti a výzvách, které musí tento lid překonat, aby se sjednotil a přetrval.

 

Aktualizované řetězce budov

 • Řím získává novou administrativní budovu, která se zabývá výběrem daní, vylepšováním agentů a bojem se zbojníky
 • V hlavním městě pobřežních provincií lze postavit námořnickou výcvikovou budovu, která poskytuje bonusy k verbování lodí 
 • Palmýra získává nový řetězec náboženských budov, který je zasvěcen bohům Baalshaminovi, Aglibolovi, Yarhibolovi, Malakbelovi a Nabu
 • Arménie získává nový řetězec náboženských budov zasvěcený křesťanství
 • Některé frakce mají také své nové unikátní budovy. Jedná se o Řím (velký chrám Solu Invictus), Palmýru (Velká kolonáda, zavlažovací systém El Kanat a velký chrám Baala), Sasánovce (velká socha Šapúra I.) a Arménii (Ečmiadzinská katedrála - vůbec první křesťanská katedrála na světě)

 

Nové jednotky

Kromě stávající jednotek z ROME II rozšíření Empire Divided přináší celou řadu unikátních a typických jednotek pro tři římské frakce. Každá frakce má svůj vlastní styl a unikátní pohled na klasický římský vzhled. Klasické šabloně se nejvíce přibližují Aureliánovy římské legie.

 

Řím

 • Legionáři
 • Těžké pěchotní jednotky – pretoriáni, jovianiové, herulianiové
 • Equites Dalmatarum – slavná lehká jízda
 • Clibanarii a cataphractarii – velmi těžká jízda, předchůdci středověkých rytířů

 

Galský Řím

 • Taifalijská jízda – slavná barbarská kavalerie (typické štíty)
 • Galští legionáři – odlišují se od římských legionářů
 • Galští bojovníci se sekyrou a dlouhým mečem

 

Palmýrský Řím

 • Palmýrští legionáři – odlišné zbroje a preference kopí
 • Hamianští lučištníci – slavní středovýchodní pěší vojáci
 • Palmýrští katafrakti – těžká kavalerie východního vzhledu
 • Obrnění velbloudi – exotická kavalerie východního vzhledu

Systémové požadavky

Systémové požadavky

UPOZORNĚNÍ: Ke spuštění tohoto obsahu je nutná základní hra Total War™: ROME II.

 


Názory (0)

Průměr: +Přidat názor
Přidat hodnocení produktu 1 2 3 4 5 Ohodnotit

Nikdo dosud nepřidal svůj názor.


Otázky a odpovědi (0)

Zeptejte se

Nikdo se dosud na nic nezeptal


Sdílet